OperaatioTaito tarjoaa ensihoidon koulutuspalveluita, kuten:

Teoriaopetusta:

  • Perus- ja hoitotason ensihoidosta
  • Ensihoidon lähdön- ja tilannejohtamisesta
  • Ensihoidon johtamisesta MOPO- tai SURO-tilanteissa
  • Ensihoidon tilanne- ja kenttäjohtamisesta

Käytännön harjoituksia:

  • Hoitotiimin toiminta erilaisissa ensihoitotilanteissa
  • Ensihoidon lähdönjohtajan toiminta päivittäistilanteissa
  • Ensihoidon johtaminen moniviranomaistehtävällä
  • Ensihoidon toimintaorganisaation johtaminen MOPO- ja SURO-tilanteissa

Jokainen koulutus valmistellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon koulutettavan henkilöstön toimintaympäristön tuomat haasteet. Koulutukset toteutetaan asiakkaan tiloissa.