Operaatiotaito on sodankäynnissä perinteisesti oppi taistelujen yhdistämisestä operaation voittamiseen. Operaatiotaito sisältää myös operaation valmistelun, joukkojen siirrot sekä operaation suorituksen. Operaatio yhdistää useita taisteluja laajalla alueella ja on täten taktiikkaa laajempi sodankäynnin taso. Operaatiotaidon yläpuolella on strategia.

Ensihoitopalvelun osalta operaatiotaito käytännössä tarkoittaa mm:
– Ennakkosuunnitelmien luomista
– Tarvittavia etukäteisvalmisteluja ja varautumista
– Toiminnassa tarvittavien resurssien varaamista ja hälyttämistä
– Toimintaan osallistuvien joukkojen ryhmittymistä onnettomuuspaikalle
– Ensihoito-operaation strategista, operatiivista ja taktista johtamista
– Toimivaa resurssienhallintaa
– Varsinaista toimintaorganisaation toimintaa

Ensihoidon johtaminen suurissa tilanteissa edellyttää johtajilta äärimmäistä paineensietokykyä sekä taitoa tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä erittäin vaikeissa ja haasteellisissa tilanteissa.

Tmi OperaatioTaito on perustettu tätä työtä varten. Yrityksen ensisijainen toiminta-ajatus on kehittää ensihoidon johtamistoimintaa sekä siinä tarvittavia johtamisen apuvälineitä.

Tmi OperaatioTaito (Y-tunnus: 2399463-4), perustettu 2011
Päätoimialana on terveydenhuoltoalan konsulointi- ja koulutuspalvelut, keskittyen ensihoidon operatiivisen johtamisen kouluttamiseen ja kehittämiseen.


sekman_netti_dsc3079
Simo Ekman (s. 1972)

Koulutus:

 • Master of Science in Disaster Medicine, MScDM (EMDM) 2016
 • Master of Health Care in Disaster and Emergency Management, MHcDEM
  Sairaanhoitaja YAMK 2013
 • Ensihoitaja – sairaanhoitaja AMK 2003
 • Lääkintävahtimestari – sairaankuljettaja 1996

Työkokemus:

 • 2020 – pelastuspäällikkö (Helsinki-Vantaan lentoasema)
 • 2008 – lääkintäesimies / ensihoidon kenttäjohtaja
 • 2001 – ensihoidon opetustehtäviä eri ammattikorkeakouluissa (sivutoimisesti)
 • 1998 – hoitotason ensihoitovelvoitteet
 • 1996 – 1998 päivystypolikinikka työskentelyä TK- ja erikoisalojen päivystyksissä
 • 1996 – ensihoidon tehtävissä eri palveluntuottajilla (yksityisillä ja pelastuslaitoksilla)

Tunnustukset:

 • Ensihoidon johtamisen erityispätevyys 2016
 • Laurean Vuoden Alumni 2015 – tunnustuspalkinto
 • Vuoden Ensihoitaja 2014 – tunnustuspalkinto

Vuosien aikana kertyneet kokemukset ja ansiot:

 • Koollekutsujana ja työryhmän puheenjohtajana ensihoitotyönjohtamisen erikoitumisopintojen suunnittelutyöryhmässä
 • Opettajana ensihoitotyönjohtamisen erikoistumisopinnoissa alusta lähtien, opetusalueena operatiivinen johtaminen
 • Kirjoittajana ja toimituskunnan jäsenenä Suuronnettomuusopas – kirjassa
 • Kirjoittajana ja toteuttajana H:ki-Vantaan lentoaseman ensihoitopalvelun suuronnettomuusohjeessa
 • Mukana useissa johtamisen apuvälineisiin liittyvissä TOJE- ja JOKE-tason projekteissa (mm. resurssitaulut)
 • Mukana usean SAR-harjoituksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Luennoitsijana ensihoidon operatiivisesta johtamisesta useilla alan opintopäivillä
 • Ensihoitopalvelun varautumisen suunnittelu-, koordinointi- ja hankintatehtävät omalla toiminta-alueella
 • HUS-alueen Ensihoitopalvelun SURO-työryhmän jäsen

dsc_7238

Tilapäinen ensihoitopaikka KU- ja IU-alueiden yhteistyönä. Kalusto on pakattu
kolmeen peräkärryyn, joista on mahdollista rakentaa noin 250m2 laajuinen,
lämmitetty ja valaistu kokonaisuus.